V súčastnosti sa špecializujeme najmä na:

Výstavba rodinných domov a budov na kľúč

Zaisťujeme výstavbu rodinných domov na kľúč, od projektovej prípravy cez zemné práce, stavebné práce tesárske práce klampiarske práce až po pokrývačské práce. Po dohode so zákaznikom realizujeme kompletné rozvody elektrickej energie, vody, plynu a odpadu.

Priemysené objekty

Staviame prevažne murované priemyselné stavby, ale máme skúsenosti aj s montovanými objektami ako sú výrobné haly, skladové priestory, manipulačné priestory, kancelárske priestory. Stavby realizujeme podľa požiadaviek a návrhov investora, spolu so zemnými prácami a úpravami vybudovaného priemyselného objektu.

Stavebné práce

Vykonávame všetky stavebné práce. Od Základových dosiek a postavenia základov, stavbu priečok betonárskych prác, cez podlahy, terasy, murované jadrá murované a montované ploty, omietky vnútorné a vonkajšie, klampiarske práce tesárske a pokrývačské až po elektroinštalačné, vodoinštalačné a plynoinštalačné práce.

Projektová dokumentácia

Podľa požiadaviek a predstáv zákazníka zabezpečujeme projektovú dokumentáciu a cenové kalulácie a rozpočty.

Zemné práce

Výkopové práce realizujeme strojmi UNC 60 alebo UNC 050. Poskytujeme výkopy základov, výkopy kanalizácie, vodovodov a plynovodov. Poskytujeme tiež úpravy terénu.

Dlažby a obklady

Realizujeme vnútorné obklady a dlažby, vonkajšie obklady budov, chodníky a pokládku zámkovej dlažby.

Maliarske a natieračské práce

Realizujeme vonkajšie nátery fasád a konštrukcií, vnútorné nátery v občianskej aj priemyselnej výstavbe, nátery stolárskych výrobkov, nátery zámočníckych výrobkov, nátery tesárskych výrobkov.

Zateplovanie domov

Zateplovanie domov, budov a iných objektov

Izolácie

Realizujeme izoláciu plochych striech, podkroví, základov a zvislých stien

Rekonštrukcie bytov

Realizujeme aj kompletnú rekonštrukciu bytov ako jediný s presným časovým plánom

Ostatné HSV a PSV

Pri týchto realizáciách ponúkame aj dodanie príslušného stavebného materiálu vyrobeného podľa najvyšších noriem riadenia kvality ISO 9001.

Nami poskytované služby dokážeme nielen realizovať, ale aj odborne vyhodnotiť a vybrať pre klienta najoptimálnejšie riešenie súvisiace s jeho predstavou.

Ku každej objednávke pristupujeme individuálne s dôrazom na dosiahnutie čo najvyššej kvality a estetiky.